1 název foto číslo mj ks cena
2 LINORYT  
3 Barvy syntetické 16 odstínů 60ml 1 99,00
4 Barvy syntetické 16 odstínů 130ml 1 189,00
5 Barvy vodou ředitelné ABIG 10 odstínů 80ml 1 158,00
6
7 Nástroje skobliny a rydla "Šerák"
viz. Katalog Šerák
 katalog1
8
9 Rydlo linoryt "Šerák" 1103 1 299,00
10 Rydlo linoryt "Šerák" 1115 1 299,00
11 Rydlo linoryt "Šerák" 1104 1 299,00
12 Rydlo linoryt "Šerák" 1105 1 299,00
13 Rydlo linoryt "Šerák" 1106 1 299,00
14 Rydlo linoryt "Šerák" 1107 1 299,00
15 Rydlo linoryt "Šerák" 1108 1 299,00
16 Rydlo linoryt "Šerák" 1110 1 299,00
17 Rydlo linoryt "Šerák" 1109 1 299,00
18 Rydlo linoryt "Šerák" 1112 1 299,00
19 Rydlo linoryt "Šerák" 1113 1 299,00
20 Rydlo linoryt "Šerák" 1114 1 299,00
21 Rydlo linoryt "Šerák" 1116 1 299,00
22 Rydlo linoryt "Šerák" 1117 1 299,00
23 Rydlo linoryt "Šerák" 1118 1 299,00
24 Rydlo linoryt "Šerák" 1119 1 299,00
25
26 Kazeta se 4 rydly "Šerák" 1219,-
27 Kazeta s 10-ti rydly pro linoryt "Šerák" 10 3400,00
28
29 Rydla Abig 5 různých profilů
30 Rydlo Abig ø V  30-abig-rydlo-1203011 120301 1 25,00
31 Rydlo Abig ø úzké U  31-abig-rydlo-120302 120302 1 25,00
32 Rydlo Abig ø střední U  32-abig-rydlo-120303 120303 1 25,00
33 Rydlo Abig ø široké U  33-abig-1203041 120304 1 25,00
34 Rydlo Abig rovné  34-abig-120305 120305 1 25,00
35
36 Držadlo dřevěné k noži Abig   1 40,00
37 Abig, sada 5 rydel + držadlo  37-abig-sada-5-rydel plast sada 195,00
38 Profilový brousek na linoryt.rydla jemný   1 180,00
39 Profilový brousek na linoryt.rydla hrubší viz ř.38 1 180,00
40 Kazeta se 4 linoryt rydly Šerák 1 1219,00
41
42 Linoleum orig. A6 1
43 Linoleum orig. A5 1 70,00
44 Linoleum orig. A4 1 125,00
45 Linoleum orig. A3 1 229,00
46 Sada Abig:nože5ks,držadlo,váleček,lino
10*15cm,1barva
 46-abig-sada-5ks-valeceklino120500  plast sada 399,00
47 Lis Abig pákový  47-abig-lis 22*30cm 1 4 999,00
48 Podložky Abig, šikovná pomůcka
při rytí do lina
  24*18 1 155,00
49 Podložky Abig, šikovná pomůcka
při rytí do lina
31,5*22 1 222,00
50 Podložky Abig, šikovná pomůcka
při rytí do lina
44*32 1 286,00
51
52 Grafické válečky Abig ø20*60mm 1 116,00
53 Grafické válečky Abig   ø30*120mm 1 366,00
54 Grafické válečky Abig ø30*150mm 1 281,00
55 Grafické válečky Abig   ø50*150mm 1 705,00
56 Grafické válečky Abig   ø20*60mm 1 840,00
57 Grafické válečky Abig ø30*90mm 1 179,00
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71