Výstavy v Suterénu mají tradici starou více než dvacet let a při výběru autorů nejsem veden žádnými předem danými hladisky (a už vůbec ne komerčními). Systém je otevřený a buď oslovím já autora nebo autor osloví mne a nějak se dohodneme (nebo taky ne).

Potencionální zájemci o uspořádání výstavy jsou vítáni a je nezbytné, aby přinesli nějaké své práce ukázat.

Plán výstav sestavuji asi na rok dopředu a pokud lze hovořit o nějaké dramaturgii mohla by být snad alespoň trochu zřejmá ze sborníku, který si lze prohlédnout zde suteren_sbornik a je k mání i v tištěné podobě za 250,- Kč.

 

Martin Růžička

Váš  rámař, galerista a prodavač

 

 

 

Kniha "Suterén 1991-2001" suteren_sbornik1