MILOŠ MICHÁLEK.

nar. 26. 5. 1949 v Ústí n. L. Studia: 1967-1971 PF v Ústí n. L., Katedra výtvarné výchovy, 1976-1978 FF UK v Praze, Katedra výtvarné výchovy, (doc. Z. Sýkora, doc. K. Linhart). Pedagogická činnost: 1988-2011 odb. asistent, od 1991 docent, od 1997 profesor na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí n. L., 1991-1997 vedoucí katedry, od 2005 profesor na Katedře všeobecné průpravy FUD UJEP v Ústí n. L., vyučuje grafické techniky. Výstavy (výběr): od 1975 uspořádal více než třicet autorských výstav (Mikrobiologický ústav v Praze 1986; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1987 a 2004; Galerie Emila Filly v Ústí n. L. 1991 a 2006; Centrum české grafiky v Praze 1993; Wojewodska Biblioteka Publiczna Katowice 1994; Oblastní galerie v Liberci 1995; Galerie Raketa v Ústí n. L. 2004, Galerie Kruh v Ostravě 2010, Synagoga v Úštěku 2010). Byl zařazen do více než sedmdesáti mezinárodních přehlídek grafiky (Medzinárodne bienále 1991, 1993 trienále 1995, 1998 drevorezu a drevorytu Banská Bystrica; 4th Biennial Exhibition of Print Wakayama 1991; 1st, 2nd Sapporo International Print Biennale 1991, 1993; 2nd, 4th International Biennial of Graphic Arts Györ 1993, 1997; 7th, 14th International Print Biennale Varna 1993, 2007; International Print Triennial Krakow 1994; Intergrafia Word Award Winners Gallery Katowice 1994; 22. International Biennial Graphic Art Ljubljana 1997; Mezinárodní trienále grafiky Praha 1993, 1995, 1998, 2004; International Print Triennial Kanagawa 1998). Zúčastnil se všech ročníků soutěže Grafika roku v Praze. Ocenění (výběr): Grafika roku 1996, 1999, 2008 a 2010, Cena ex aequo Medzinárodne trienále drevorezu a drevorytu Banská Bystrica 1998.